Betekenis symbolen

Bij het interpreteren van de betekenis van de symbolen moet met uitgaan van de Tibetaanse cultuur duizenden jaren geleden. Deze historische denkwijze sluit niet altijd aan op de Westerse cultuur en denkwijze. 

bodhi.jpg Bodhi DZI buddhaeye.jpg Buddha Eye DZI diamond.jpg Diamond DZI
De Bodhi DZI zou de drager behoeden voor grote tegenslagen en helpen bij het vermijden van gevaar. Het zou de drager ook een loyaal en vergevingsgezind hart geven. Het oog van Buddha wordt gezien als een baken van licht en hoop. Men gelooft dat deze steen de drager een speciale kracht geeft, helpt bij het verwezenlijken van dromen en plezier in het leven brengt. De Diamond DZI zou kleur en glans aan het leven geeft. Men gelooft dat dit symbool de drager in het licht laat schitteren.
button.jpg button.jpg button.jpgdragoneye.jpg

Dragon Eye DZI dragonskin.jpg Dragon Skin guanyin.jpg Guan Yin DZI
De Dragon Eye DZI vertegenwoordigt het mantra `Om Mani Padme Hum`, de basis voor geluk en een goed karma. Men denkt dat de draak de oorspronkelijke bron van het leven is en dat hij tussen hemel en aarde leeft. De draak zou de 3 basiscomponenten van lichaam, hart en ziel met elkaar verbinden. Iedere Dragon Eye DZI zou in verbinding staan met een draak die de drager via de DZI helpt om in goede gezondheid een rijk en plezierig leven te hebben.

Drakenhuid is geen specifiek symboolmaar het zegt iets over de tekstuur van de steen. Het craquelé effect ontstond doordat de stenen tijdens `thanksgiving` ceremonies langere tijd in het vuur werden gehouden. DZI`s met een drakenhuid zouden sterker zijn dan stenen van hetzelfde type zonder drakenhuid.De Dragon Skin DZI`s uit de ZENZ collectie hebben volgens dealers een soortgelijk proces ondergaan om de spirituele kracht te versterken.

Guan Yin is één van de meest populaire vrouwelijke boeddha`s in Azie. De betekenis van haar naam is `Degene die luistert naar het verdriet van de wereld`. Guan Yin zou helpen de pijn van het leven te verzachten.
button.jpg
button.jpg
 

heavenearth.jpg
Heaven & Earth line.jpg Line DZI lotus.jpg Lotus DZI
Men gelooft dat de sterke krachten van hemel (cirkel) en aarde (vierkant) verenigd zijn in deze DZI. Deze DZI zorgt voor een goede balans en harmonie in het leven. Door belemmeringen uit de weg te ruimen zorgt deze DZI er ook voor dat de drager niet `beschadigd` wordt.

Men gelooft dat lijnen en banden op een DZI helpen de ambities van de drager te verwezenlijken.

Deze strepen worden ook gebruikt in combinatie met andere patronen.

De Lotus bloem helpt eraan herinneren dat schoonheid kan groeien en bloeien onder zeer moeilijke omstandigheden. Volgens de Tibetaanse cultuur geeft de Lotus DZI de drager een beter begrip van het Boeddhisme, zuivert het de geest en zou het bijdragen aan een goede gezondheid.
button.jpg button.jpg button.jpg
 doublelotus.jpg
Double Lotus  mammon.jpg Mammon DZI monseigneur.jpg Monseigneur
De dubbele Lotus bloem is een extra krachtige variant van de reguliere Lotus DZI. Men denkt dat deze DZI leiders wijsheid brengt en veel geld oplevert. Volgens de Tibetaanse cultuur staat Mammon voor rijkdom. Met gelooft dat de God van de Rijkdom de drager zal omringen met het “gouden licht” en dat hij veel waardevolle schatten zal achterlaten. De Monseigneur DZI zou bedoeld zijn voor harde werkers. Men gelooft dat deze DZI geestelijke ondersteuning biedt en de geest alert en gezond houdt.
button.jpg button.jpg button.jpg
 nectar.jpg
Nectar DZI peak.jpg Peak DZI ruyi.jpg Ruyi as Wish
In Tibet zegt men dat de Nectar DZI “melk en honing” toevoegt aan het leven. Men gelooft dat deze DZI de drager helpt de zoete dingen van het leven, zoals een lang leven vol rijkdom, aan te trekken. De Peak DZI zou helpen op het gebied van carriere ontwikkeling. Men zegt dat dit symbool de drager helpt zijn/haar hart te volgen en bij het ontwikkelen van ondernemerschap. De Ruyi as wish DZI wordt ook wel de heilige DZI genoemd. Hij werd veel gebruikt door monniken in tempels of bij altaars. Deze DZI zou goede aura’s aantrekken en de drager uitzonderlijk zuivere energie geven.
button.jpg button.jpg button.jpg
 


silverhook.jpg

Silver Hook DZI sunmoonstar.jpg Sun-Moon-Star taichi.jpg Taichi DZI
De S-vorm op deze DZI wordt ook wel “Lucky S” genoemd en zou de drager financieel aantrekkelijke kansen aanreiken met blijvende financiële rijkdom als gevolg. De ster in dit symbool vertegenwoordigt het universum. De zon en de maan staan voor de balans in het leven. Dit symbool zou de drager leren hoe de kracht van het universum gebruikt kan worden voor en evenwichtig leven. Het teken op deze DZI staat ook wel bekend als Yin en Yang. Volgens de Tibetanen draagt de Taichi DZI bij aan een vredig leven met een uitstekend evenwicht tussen positief en negatief.
button.jpg button.jpg button.jpgtigerteeth.jpg

Tiger Teeth DZI twintiger.jpg Twin Tiger Teeth turtle.jpg Turtle Shell DZI
De Tiger`s Teeth DZI zou de drager wilskracht en doorzettingsvermogen geven. Men gelooft dat deze steen de concentratie verbetert en de drager helpt bij het realiseren van persoonlijke idealen.  De Twin Tiger`s Teeth DZI wordt veel gezocht vanwege zijn spirituele eigenschappen. Men gelooft dat deze DZI de drager spirituele krachten geeft en het kwaad verdrijft.

Het schild van een schildpad staat in Azië synoniem voor een lang en gezond leven. Deze DZI zou de drager ook beschermen tegen psychische klachten.

Dit patroon wordt ook wel gebruikt in combinatie met andere DZI patronen. Dit betekent dat een lang leven als het ware wordt toegevoegd aan de betekenis van het originele patroon.

button.jpg button.jpg button.jpg
wave.jpg
Wave DZI 1-eyed.jpg 1-Eyed DZI 2-eyed.jpg 2-Eyed DZI
De Wave DZI symboliseert stromend water. Volgens de Feng Shui leer is stromend water een oneindige bron van rijkdom. Dit symbool zou ook positieve energie en doorzettingsvermogen geven. De één-oogs DZI wordt gezien als een baken van licht en hoop. Men gelooft dat deze steen de drager een speciale kracht geeft, helpt bij het verwezenlijken van dromen en  plezier in het leven brengt. Men gelooft dat de twee-oogs DZI balans in persoonlijke relaties brengt en bijdraagt aan een succesvolle carriere. Men denkt dat deze DZI voor een goede balans in het leven zorgt.
button.jpg button.jpg button.jpg3-eyed.jpg
3-Eyed DZI 4-eyed.jpg 4-Eyed DZI 5-eyed.jpg 5-Eyed DZI
De drie-oogs DZI vertegenwoordigt de 3 goden van geluk en staat symbool voor goede gezondheid en rijkdom. Het zou de drager een plezierig, zeer gewaardeerd en lang leven bezorgen. De vier-oogs DZI symboliseert de vier belangrijke goden van het Boeddhisme. Het zou de drager helpen zich te zuiveren van belemmeringen, het overwinnen van negatieve invloeden, het bedwingen van het kwaad en het staat voor een lang leven. De vijf-oogs DZI is één van de meest betoverende DZI’s omdat maar liefst 5 Dhyani Boeddha’s voorspoed zouden brengen. Het zou de drager helpen om alles te krijgen wat het hartje begeert en brengt voortdurende vreugde.
button.jpg button.jpg button.jpg
5-eyedlight.jpg
5-Eyed Lightning 6-eyed.jpg 6-Eyed DZI 7-eyed.jpg 7-Eyed DZI
Naast de algemene werking van de vijf-oogs DZI, zou deze steen verlichting brengen door de drager behoeden voor struikelblokken. Men gelooft dat de zes-oogs DZI een goede balans tussen Yin en Yang geeft. De drager van deze steen zou worden geholpen om de kern van geluk en goede karma’s te vinden. Verdriet wordt verwerkt. De zeven-oogs DZI vertegenwoordigt de zeven sterren van het `Steelpannetje` in het universum. Deze steen zou de drager begeleiden bij de zoektocht naar duidelijkheid, geluk, reputatie, relaties, carrière, rijkdom en staat voor een gezond leven.
button.jpg button.jpg button.jpg

 
8-eyed.jpg 8-Eyed DZI 9-eyed.jpg 9-Eyed DZI 10-eyed.jpg 10-Eyed DZI
De acht-oogs DZI vertegenwoordigt de acht schatten van het Boeddhisme. Deze acht schatten zouden harmonie en vervulling aan de geest geven. Het zou de drager ook beschermen tegen het ongeluk. De negen-oogs DZI wordt officieus ook wel de kraal van de financiële rijkdom genoemd. Men gelooft dat deze DZI de drager begeleidt bij het verder ontwikkelen van wijsheid en intellect. Het zou ondernemers helpen met het succesvol uitbouwen van nieuwe ideeën met financiële rijkdom als gevolg. De tien-oogs DZI staat symbool voor perfectie. Het helpt de drager om gelukkig te zijn in de liefde en het zou belemmeringen op het gebied van carrière-ontwikkeling uit de weg ruimen.
button.jpg button.jpg button.jpg


16-eyed.jpg 16-Eyed DZI 21-eyed.jpg 21-Eyed DZI
Men zegt dat de 16-oogs DZI humor in het leven brengt. Dit symbool zou de drager helpen depressies te overwinnen en hem/haar een gewaardeerd gevoel geven. Men gelooft dat de 21-oogs DZI helpt om in hogere sferen te komen. Verder zou hij kracht, energie, gezondheid en rijkdom te bieden hebben. Deze DZI geeft de drager het vermogen om anderen te helpen hun leven weer op orde te krijgen. De steen zou echter alleen zijn werk doen als de drager zuiver van hart en geest is.
button.jpg button.jpg
De informatie over de symbolische betekenis van de verschillend DZI motieven is gebaseerd op informatie die wij hebben ontvangen van professionele DZI-dealers in China en Tibet. In combinatie met beschikbare informatie op internet is de betekenis van de verschillende symbolen geanalyseerd.